Hướng dẫn

Chào mừng bạn đến với trang hướng dẫn của EHotel

Hướng dẫn sử dụng Danh mục sản phẩm

I. Phân loại sản phẩm

Hệ thống phân chia thành 3 loại hàng hóa sau:

- Sản phẩm

- Dịch vụ

- Sản phẩm chế biến

1. Sản phẩm

- Là những sản phẩm có thể kiểm kê số lượng (tồn kho) một cách trực tiếp.

- Ví dụ như: chai bia, nước suối,…

- Với sản phẩm nhập về, khi bán sản phẩm hoặc nhập sản phẩm, tồn kho sẽ được cập nhật trực tiếp.

2. Dịch vụ

- Là những sản phẩm phi vật chất.

- Ví dụ như: giặt là, đưa đón…

- Dịch vụ không quản lý thông tin tồn kho.

3. Sản phẩm chế biến

- Những sản phẩm được chế biến từ những sản phẩm khác.

- Ví dụ như: đĩa cá, đĩ mực hấp bia,...

II. Quản lý nhóm sản phẩm

- Để thuận tiện cho việc quản lý và tìm kiếm sản phẩm, cần tạo các nhóm sản phẩm khác nhau. Các thao tác như sau:

1. Thêm mới nhóm sản phẩm

- Trên menu Quản lý sản phẩm, chọn Nhóm sản phẩm.

- Màn hình quản lý nhóm sản phẩm hiện ra:

Image

- Trên màn hình quản lý sản phẩm kích + Thêm màn hình thêm mới nhóm sản phẩm hiện ra:

Image

- Nhập thông tin bắt buộc: Tên nhóm.

- Kích Lưu, nếu thành công Nhóm hàng hóa vừa thêm sẽ được hiển thị trên màn hình quản lý nhóm sản phẩm.

- Lưu ý: Có thể thêm mới nhanh một nhóm sản phẩm trong khi thêm mới sản phẩm.

2. Sửa nhóm sản phẩm

- Trên màn hình quản lý nhóm sản phẩm, chọn nhóm sản phẩm cần sửa, kích Sửa màn hình sửa nhớm hiện ra.

Image

- Nhập các thông tin cần sửa nhấn Lưu để cập nhật thông tin.

3. Xóa nhóm sản phẩm

-Trên màn hình quản lý nhóm sản phẩm chọn nhóm sản phẩm cần xóa, kích Xóa màn hình xác nhận hiện ra:

Image

- Chọn đồng ý để xóa nhóm sản phẩm.

Lưu ý hệ thống chỉ xóa được những nhóm hàng khi trong nhóm không chứa sản phẩm nào.

III. Thêm mới sản phẩm

- Trên menu Quản lý sản phẩm, chọn Sản phẩm.

- Trên màn hình quản lý sản phẩm kích chọn + Thêm

Image

1. Thêm mới sản phẩm

Sản phẩm là các sản phẩm thông thường có quản lý tồn kho. Thao tác thêm như sau:

- Kích chọn + Thêm, hệ thống hiện màn hình + Sản phẩm.

Image

 

- Các thông tin cơ bản bao gồm:

 • Mã sản phẩm: là duy nhất trên khách sạn. Mã sản phẩm có thể nhập hoặc bỏ trống thông tin để hệ thống tự sinh sau khi Lưu thông tin sản phẩm.
 • Tên sản phẩm: Thông tin bắt buộc cần nhập
 • Nhóm sản phẩm: Chọn nhóm sản phẩm cho sản phẩm. Nếu nhóm sản phẩm đó chưa có bạn có thể thêm nhanh vào hệ thống bằng cách kích vào dấu + bên cạnh.
 • Giá vốn: Giá để tính lợi nhuận và nhập sản phẩm.
 • Giá bán: Giá để bán cho khách hàng.
 • HÌnh ảnh: để lưu hình ảnh sản phẩm.
 • Bán trực tiếp: tích chọn nếu muốn hiển thị trên màn hình khi bán sản phẩm.
 • Thiết lập định mức tồn: căn cứ vào định mức tồn Ít nhất  Nhiều nhất, hệ thống sẽ cảnh báo những sản phẩm cần phải nhập thêm và những sản phẩm vượt quá tồn kho cho phép thông qua các tiêu chí lọc Tồn kho như: Dưới định mức tồn, Vượt định mức tồn. Thao tác thiết lập trong Mô tả chi tiết.
 • Tại mục Đơn vị tính, nhập thông tin Đơn vị cơ bản  đơn vị quy đổi.
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin Mã hàng, Tồn kho, kích Lưu.

2. Thêm mới dịch vụ

- Kích chọn Thêm dịch vụ, hệ thống hiện màn hình Thêm dịch vụ.

- Các thông tin cơ bản của dịch vụ tương tự như sản phẩm.

- Lưu ý:

 • Hệ thống không quản lý tồn kho dịch vụ.
 • Nếu dịch vụ có nguyên liệu tiêu hao hệ thống ghi nhận giá vốn bằng tổng giá vốn của các sản phẩm nguyên liệu tiêu hao.
 • Nguyên liệu tiêu hao của dịch vụ là các sản phẩm được sử dụng khi thực hiện dịch vụ.
Chat Facebook (24/7) Chat Zalo (24/7) 0985.245.110 (24/7)