Hướng dẫn

Chào mừng bạn đến với trang hướng dẫn của EHotel

Hướng dẫn sử dụng Loại phòng/ Mức giá

- Để vào màn hình Tầng phòng, tại màn hình Quản lý, chọn Thiết lập -> Loại phòng - Giá phòng.

Image

- Màn hình hiển thị như sau:

Image

I. Thêm loại phòng

- Tại màn hình Loại phòng - Mức giá kích vào nút Image chọn + Thêm mới

- Màn hình Thêm loại phòng như sau:

Image

- Thực hiện nhập các thông tin của loại phòng cần thêm như: Mã loại phòng, tên loại phòng, số người lớn, số trẻ em

- Muốn sử dụng loại phòng thì bật trạng thái kích hoạt, khô muốn hiện thị sơ đồn phòng thì bỏ kích hoạt.

- Nhấn Lưu để hoàn thành, hoặc nhấn Lưu & Thêm mới để lưu và thêm loại phòng mới.

II. Cập nhật thông tin Mức giá

- Để cập nhật thông tin của Mức giá, tại màn hình quản lý Loại phòng - mức giá kích chọn + Thêm màn hình Thêm mức giá như sau:

Image

- Thực hiện nhập các thôn tin của Mức giá cần thêm: Tên mức giá, loại mức giá, đơn giá ngày, đơn giá đêm, đơn giá tuần, đơn giá tháng, đơn giá giờ, phụ trội ngày, phụ trội đến sơm, phụ trội đến muộn.

- Phụ thu quá giờ: có thể thiết lập mức phụ thu sớm và trả muộn theo 2 hình thức tính theo % đơn giá phòng hoặc tính theo đơn giá nhập vào.

- Mức phụ trội sơm 

 

Chat Facebook (24/7) Chat Zalo (24/7) 0985.245.110 (24/7)