Hướng dẫn

Chào mừng bạn đến với trang hướng dẫn của EHotel

Hướng dẫn sử dụng Nhập hàng

I. Tạo phiếu nhập hàng

- Tại màn hình Quản lý, vào menu Giao dịch sản phẩm, chọn Phiếu nhập

Image

- Trên màn hình Phiếu nhập, kích + Thêm để tạo phiếu nhập mới

- Màn hình Phiếu nhập hiện ra như sau:

Image

- Các bước thực hiện phiếu nhập sản phẩm như sau:

Bước 1: Chọn sản phẩm, số lượng nhập và sửa giá nhập nếu cần

 

Chat Facebook (24/7) Chat Zalo (24/7) 0985.245.110 (24/7)